Criterion


este o declarație de poetică.
este a alege imposibilul unei comunități sau o comunitate imposibilă.
este sita, krinein, criza, critica. Nicidecum norma, poate criteriul.
este sofistica, minus retorica.
este eterogenitatea rosturilor și pluralitatea graiurilor.
Nu este o antitetică, dar nici o dialectică, cu sinteza la urmă sau pe urmă. Mai degrabă un poliperspectivism asumat ca metodă.
este o pretenție, o presupunere, un pretext.
este o urgență, stăruitoare, tenace, care acceptă sfâșierea în timp și coagularea într-un punct.
este un nume de femeie, o nuanță, o săgeată, un efect la distanță.
este arabescul dintr-o cheie, veche și nouă, făcută din rugină care strălucește la soare, din soare de culoarea unei rugini noi.Criterion Editore

Criterion Editrice

è una dichiarazione di poetica. è la scelta dell'impossibile di una comunità o di una comunità impossibile. è il setaccio, il krinein, la crisi, la critica. Mai la norma, forse il criterio. è la sofistica, senza la retorica. è l'eterogeneità delle ragioni e la pluralità delle voci. Non è un'antitetica, ma neppure una dialettica, con la sintesi in fondo o al fondo.

Via Val di Bondo, 15
20161 - Milan
IT
redazione@criterioneditrice.com